Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Garde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Garde

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Garde 1082 13,0% 24,7% 31,3% 31,0% 4,3% 52,5% 47,5%   1,0%
Summa 1082 13,0% 24,7% 31,3% 31,0% 4,3% 52,5% 47,5% 1,0%

http://www.val.se