Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1420 10,8% 35,9% 29,6% 23,7% 6,2% 48,9% 51,1% 3,0%  
Borgeby Ö 1386 11,5% 41,5% 24,6% 22,4% 7,1% 50,9% 49,1% 2,6%  
Båtgatorna-Fågelstaden 1259 11,7% 42,4% 21,7% 24,2% 7,5% 50,8% 49,2% 2,3%  
Flädie N 1607 9,2% 36,0% 22,8% 32,0% 5,4% 46,0% 54,0% 3,3%  
Flädie S 1187 11,0% 40,1% 22,5% 26,4% 7,0% 49,7% 50,3% 3,3%  
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1791 14,4% 38,4% 21,8% 25,3% 7,3% 47,1% 52,9% 3,5%  
Karstorp-Alnarp 1172 17,4% 34,5% 21,3% 26,8% 7,8% 50,8% 49,2% 3,7%  
Lomma Centrum-Lomma Hamn 2021 9,9% 23,3% 24,8% 42,0% 5,1% 44,8% 55,2% 2,8%  
Lomma N 1466 17,2% 41,6% 19,1% 22,1% 6,5% 48,6% 51,4% 3,9%  
Norr Vinstorp m fl 1228 13,2% 57,6% 20,4% 8,9% 5,8% 49,4% 50,6% 1,8%  
Piläng 1333 13,9% 38,6% 21,8% 25,7% 7,1% 48,7% 51,3% 2,0%  
Lomma 15870 12,6% 38,2% 22,9% 26,3% 6,6% 48,4% 51,6% 2,9%

http://www.val.se