Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Båtgatorna-Fågelstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Båtgatorna-Fågelstaden 1259 11,7% 42,4% 21,7% 24,2% 7,5% 50,8% 49,2% 2,3%  
Summa 1259 11,7% 42,4% 21,7% 24,2% 7,5% 50,8% 49,2% 2,3%

http://www.val.se