Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Piläng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Piläng 1333 13,9% 38,6% 21,8% 25,7% 7,1% 48,7% 51,3% 2,0%  
Summa 1333 13,9% 38,6% 21,8% 25,7% 7,1% 48,7% 51,3% 2,0%

http://www.val.se