Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Karstorp-Alnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp-Alnarp 1172 17,4% 34,5% 21,3% 26,8% 7,8% 50,8% 49,2% 3,7%  
Summa 1172 17,4% 34,5% 21,3% 26,8% 7,8% 50,8% 49,2% 3,7%

http://www.val.se