Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Borgeby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby Ö 1386 11,5% 41,5% 24,6% 22,4% 7,1% 50,9% 49,1% 2,6%  
Summa 1386 11,5% 41,5% 24,6% 22,4% 7,1% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se