Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1791 14,4% 38,4% 21,8% 25,3% 7,3% 47,1% 52,9% 3,5%  
Summa 1791 14,4% 38,4% 21,8% 25,3% 7,3% 47,1% 52,9% 3,5%

http://www.val.se