Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Norr Vinstorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norr Vinstorp m fl 1228 13,2% 57,6% 20,4% 8,9% 5,8% 49,4% 50,6% 1,8%  
Summa 1228 13,2% 57,6% 20,4% 8,9% 5,8% 49,4% 50,6% 1,8%

http://www.val.se