Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Baksjönäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baksjönäs 1415 19,0% 24,7% 25,4% 30,8% 7,8% 47,9% 52,1% 1,5%  
Summa 1415 19,0% 24,7% 25,4% 30,8% 7,8% 47,9% 52,1% 1,5%

http://www.val.se