Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Lövliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lövliden 809 17,4% 30,2% 27,3% 25,1% 8,0% 51,7% 48,3% 2,1%  
Summa 809 17,4% 30,2% 27,3% 25,1% 8,0% 51,7% 48,3% 2,1%

http://www.val.se