Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Vilhelmina

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmina 1167 22,0% 27,1% 21,3% 29,6% 9,2% 46,6% 53,4% 0,9%  
Summa 1167 22,0% 27,1% 21,3% 29,6% 9,2% 46,6% 53,4% 0,9%

http://www.val.se