Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Skansholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skansholm 677 12,9% 29,2% 30,4% 27,5% 5,9% 55,2% 44,8% 2,4%  
Summa 677 12,9% 29,2% 30,4% 27,5% 5,9% 55,2% 44,8% 2,4%

http://www.val.se