Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Latikberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Latikberg 453 14,8% 28,9% 28,0% 28,3% 6,6% 54,1% 45,9% 2,4%  
Summa 453 14,8% 28,9% 28,0% 28,3% 6,6% 54,1% 45,9% 2,4%

http://www.val.se