Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Nästansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nästansjö 366 16,4% 25,7% 27,0% 30,9% 8,7% 55,5% 44,5% 0,3%  
Summa 366 16,4% 25,7% 27,0% 30,9% 8,7% 55,5% 44,5% 0,3%

http://www.val.se