Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vilhelmina - Ålder och kön - Vilhelmina-Saxnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmina-Saxnäs 405 15,3% 21,0% 32,6% 31,1% 6,4% 55,8% 44,2% 2,5%  
Summa 405 15,3% 21,0% 32,6% 31,1% 6,4% 55,8% 44,2% 2,5%

http://www.val.se