Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sjöbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1697 12,7% 34,1% 26,3% 26,9% 5,1% 51,2% 48,8% 5,1%  
Everlöv 772 12,8% 33,3% 27,7% 26,2% 5,1% 53,8% 46,2% 4,9%  
Fränninge 734 18,3% 31,2% 29,3% 21,3% 6,5% 52,5% 47,5% 6,9%  
Lövestad 1032 15,1% 29,2% 28,4% 27,3% 4,8% 52,7% 47,3% 8,9%  
Sjöbo Emanuel 1597 17,7% 27,4% 20,9% 34,1% 5,3% 49,2% 50,8% 4,0%  
Sjöbo Färsinga 1652 20,3% 24,9% 19,7% 35,0% 6,1% 48,2% 51,8% 2,8%  
Sjöbo Linné 1616 16,6% 32,6% 25,1% 25,7% 5,8% 49,0% 51,0% 3,5%  
Sjöbo Sandbäck 1830 16,0% 30,8% 23,9% 29,3% 5,7% 51,6% 48,4% 3,4%  
Sövde 580 11,9% 28,8% 35,5% 23,8% 6,2% 50,3% 49,7% 6,2%  
Vanstad 1332 16,1% 33,6% 28,4% 22,0% 5,8% 54,4% 45,6% 6,1%  
Vollsjö 1210 15,7% 29,5% 28,3% 26,5% 5,5% 50,5% 49,5% 7,9%  
Östra Kärrstorp 767 14,6% 32,9% 31,7% 20,9% 5,2% 51,9% 48,1% 9,5%  
Sjöbo 14819 16,0% 30,6% 25,9% 27,5% 5,6% 51,0% 49,0% 5,3%

http://www.val.se