Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sjöbo Linné

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Linné 1616 16,6% 32,6% 25,1% 25,7% 5,8% 49,0% 51,0% 3,5%  
Summa 1616 16,6% 32,6% 25,1% 25,7% 5,8% 49,0% 51,0% 3,5%

http://www.val.se