Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Fränninge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fränninge 734 18,3% 31,2% 29,3% 21,3% 6,5% 52,5% 47,5% 6,9%  
Summa 734 18,3% 31,2% 29,3% 21,3% 6,5% 52,5% 47,5% 6,9%

http://www.val.se