Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Vollsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vollsjö 1210 15,7% 29,5% 28,3% 26,5% 5,5% 50,5% 49,5% 7,9%  
Summa 1210 15,7% 29,5% 28,3% 26,5% 5,5% 50,5% 49,5% 7,9%

http://www.val.se