Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Sjöbo Färsinga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Färsinga 1652 20,3% 24,9% 19,7% 35,0% 6,1% 48,2% 51,8% 2,8%  
Summa 1652 20,3% 24,9% 19,7% 35,0% 6,1% 48,2% 51,8% 2,8%

http://www.val.se