Val till kommunfullmäktige i Sjöbo - Ålder och kön - Östra Kärrstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Kärrstorp 767 14,6% 32,9% 31,7% 20,9% 5,2% 51,9% 48,1% 9,5%  
Summa 767 14,6% 32,9% 31,7% 20,9% 5,2% 51,9% 48,1% 9,5%

http://www.val.se