Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - Malung-Sälen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1330 16,5% 24,7% 25,9% 32,9% 5,6% 53,6% 46,4% 2,9%  
Malung S 1653 12,9% 25,2% 23,5% 38,4% 5,4% 49,8% 50,2% 3,0%  
Malung V 1300 14,8% 31,2% 24,2% 29,8% 5,7% 52,5% 47,5% 4,8%  
Malung Ö 1626 15,9% 26,4% 24,9% 32,7% 6,1% 47,4% 52,6% 5,0%  
Malungsfors 483 15,7% 31,5% 28,6% 24,2% 4,6% 51,1% 48,9% 3,5%  
Transtrand 1364 16,1% 37,2% 24,4% 22,3% 5,1% 52,0% 48,0% 4,4%  
Yttermalung 400 14,0% 16,2% 32,0% 37,8% 5,5% 51,8% 48,2% 5,0%  
Malung-Sälen 8156 15,2% 28,2% 25,1% 31,4% 5,5% 50,9% 49,1% 4,0%

http://www.val.se