Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - Lima

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lima 1330 16,5% 24,7% 25,9% 32,9% 5,6% 53,6% 46,4% 2,9%  
Summa 1330 16,5% 24,7% 25,9% 32,9% 5,6% 53,6% 46,4% 2,9%

http://www.val.se