Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - Malung V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung V 1300 14,8% 31,2% 24,2% 29,8% 5,7% 52,5% 47,5% 4,8%  
Summa 1300 14,8% 31,2% 24,2% 29,8% 5,7% 52,5% 47,5% 4,8%

http://www.val.se