Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - Yttermalung

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Yttermalung 400 14,0% 16,2% 32,0% 37,8% 5,5% 51,8% 48,2% 5,0%  
Summa 400 14,0% 16,2% 32,0% 37,8% 5,5% 51,8% 48,2% 5,0%

http://www.val.se