Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - Malungsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malungsfors 483 15,7% 31,5% 28,6% 24,2% 4,6% 51,1% 48,9% 3,5%  
Summa 483 15,7% 31,5% 28,6% 24,2% 4,6% 51,1% 48,9% 3,5%

http://www.val.se