Val till kommunfullmäktige i Malung-Sälen - Ålder och kön - Malung Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malung Ö 1626 15,9% 26,4% 24,9% 32,7% 6,1% 47,4% 52,6% 5,0%  
Summa 1626 15,9% 26,4% 24,9% 32,7% 6,1% 47,4% 52,6% 5,0%

http://www.val.se