Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 916 19,4% 28,1% 29,6% 22,9% 7,5% 53,4% 46,6% 2,1%  
Attarp-Nyarp 1919 10,9% 38,4% 22,0% 28,7% 6,4% 49,6% 50,4% 1,8%  
Attarp-Sjöåkra 1815 15,4% 28,4% 18,8% 37,4% 5,5% 47,1% 52,9% 3,0%  
Backamo-Järstorp 1899 15,0% 43,9% 22,1% 19,0% 6,8% 52,6% 47,4% 1,3%  
Bottnaryd 904 14,3% 30,1% 23,3% 32,3% 5,2% 50,3% 49,7% 3,1%  
Bymarken 1534 17,9% 34,1% 23,1% 24,8% 8,3% 49,2% 50,8% 3,8%  
Bäckalyckan 1474 22,0% 21,0% 23,6% 33,4% 7,3% 43,0% 57,0% 2,7%  
Centrum V 1793 37,5% 24,6% 15,9% 22,0% 8,2% 47,8% 52,2% 7,0%  
Dunkehalla 1356 21,9% 31,6% 23,2% 23,4% 7,3% 50,4% 49,6% 3,9%  
Friaredalen 1564 47,1% 31,8% 12,0% 9,1% 6,7% 48,8% 51,2% 3,1%  
Gräshagen-Torpa 1381 34,4% 30,8% 17,7% 17,1% 8,6% 49,0% 51,0% 3,1%  
Hisingstorp-Dalvik 1823 26,6% 34,3% 14,9% 24,2% 9,0% 45,7% 54,3% 2,8%  
Mariebo-Samset 1792 14,7% 43,7% 22,7% 18,9% 5,9% 50,2% 49,8% 2,0%  
Munksjö 1545 48,7% 26,1% 10,9% 14,3% 6,7% 49,1% 50,9% 2,8%  
Skänkeberg-Dalvik 1596 19,4% 30,5% 23,6% 26,6% 6,4% 46,8% 53,2% 1,8%  
Söder 1639 29,1% 21,5% 17,4% 31,9% 5,1% 47,8% 52,2% 1,5%  
Tokarp 1420 23,2% 32,0% 24,9% 19,8% 7,0% 48,9% 51,1% 1,3%  
Torpa V 1284 26,6% 26,9% 21,9% 24,6% 8,6% 49,4% 50,6% 3,6%  
Torpa Ö 1246 38,5% 28,7% 15,7% 17,2% 5,3% 46,5% 53,5% 1,9%  
Trånghalla 1488 13,6% 44,0% 26,6% 15,8% 6,9% 51,7% 48,3% 1,6%  
Västra Torget 1756 40,2% 16,9% 11,5% 31,4% 10,1% 44,0% 56,0% 4,4%  
Vätterslund m fl 1669 17,8% 30,3% 20,8% 31,1% 7,1% 48,8% 51,2% 4,6%  
Jönköpings kommun Valkrets Väst 33813 25,1% 31,1% 19,8% 24,0% 7,1% 48,5% 51,5% 2,9%

http://www.val.se