Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Friaredalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Friaredalen 1564 47,1% 31,8% 12,0% 9,1% 6,7% 48,8% 51,2% 3,1%  
Summa 1564 47,1% 31,8% 12,0% 9,1% 6,7% 48,8% 51,2% 3,1%

http://www.val.se