Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Vätterslund m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vätterslund m fl 1669 17,8% 30,3% 20,8% 31,1% 7,1% 48,8% 51,2% 4,6%  
Summa 1669 17,8% 30,3% 20,8% 31,1% 7,1% 48,8% 51,2% 4,6%

http://www.val.se