Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Angerdshestra-Mulseryd-N Unnaryd 916 19,4% 28,1% 29,6% 22,9% 7,5% 53,4% 46,6% 2,1%  
Summa 916 19,4% 28,1% 29,6% 22,9% 7,5% 53,4% 46,6% 2,1%

http://www.val.se