Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Dunkehalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dunkehalla 1356 21,9% 31,6% 23,2% 23,4% 7,3% 50,4% 49,6% 3,9%  
Summa 1356 21,9% 31,6% 23,2% 23,4% 7,3% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se