Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Torpa Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torpa Ö 1246 38,5% 28,7% 15,7% 17,2% 5,3% 46,5% 53,5% 1,9%  
Summa 1246 38,5% 28,7% 15,7% 17,2% 5,3% 46,5% 53,5% 1,9%

http://www.val.se