Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Landskrona Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1556 24,5% 29,5% 22,8% 23,3% 6,0% 48,4% 51,6% 11,5%  
Glumslöv 1867 11,7% 35,5% 22,7% 30,1% 6,1% 48,1% 51,9% 3,7%  
Helgebröten 1140 14,9% 22,5% 22,8% 39,7% 5,7% 46,8% 53,2% 3,4%  
Härslöv 1226 13,5% 35,2% 29,6% 21,7% 4,9% 52,3% 47,7% 4,8%  
Karlslund 1414 22,6% 35,1% 23,8% 18,5% 7,2% 48,1% 51,9% 13,4%  
Larvi 1462 21,5% 28,5% 25,6% 24,4% 5,3% 49,7% 50,3% 9,2%  
Norrestad 1534 24,8% 38,2% 17,7% 19,3% 8,2% 50,1% 49,9% 22,8%  
Sandvången 1090 26,5% 21,8% 23,9% 27,8% 5,2% 46,5% 53,5% 4,6%  
Svaneholm 1443 10,9% 23,8% 28,2% 37,1% 5,4% 49,5% 50,5% 1,9%  
Ven 325 8,3% 16,6% 31,4% 43,7% 2,8% 48,9% 51,1% 1,8%  
Västervång 1524 10,9% 22,5% 19,6% 47,0% 3,1% 45,6% 54,4% 2,6%  
Västra Fäladen 1575 11,3% 23,2% 25,0% 40,4% 4,2% 46,2% 53,8% 1,4%  
Landskrona Norra 16156 17,1% 28,8% 23,8% 30,3% 5,5% 48,3% 51,7% 7,2%

http://www.val.se