Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1414 22,6% 35,1% 23,8% 18,5% 7,2% 48,1% 51,9% 13,4%  
Summa 1414 22,6% 35,1% 23,8% 18,5% 7,2% 48,1% 51,9% 13,4%

http://www.val.se