Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Glumslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glumslöv 1867 11,7% 35,5% 22,7% 30,1% 6,1% 48,1% 51,9% 3,7%  
Summa 1867 11,7% 35,5% 22,7% 30,1% 6,1% 48,1% 51,9% 3,7%

http://www.val.se