Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Härslöv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härslöv 1226 13,5% 35,2% 29,6% 21,7% 4,9% 52,3% 47,7% 4,8%  
Summa 1226 13,5% 35,2% 29,6% 21,7% 4,9% 52,3% 47,7% 4,8%

http://www.val.se