Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Ven

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ven 325 8,3% 16,6% 31,4% 43,7% 2,8% 48,9% 51,1% 1,8%  
Summa 325 8,3% 16,6% 31,4% 43,7% 2,8% 48,9% 51,1% 1,8%

http://www.val.se