Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Albano

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1556 24,5% 29,5% 22,8% 23,3% 6,0% 48,4% 51,6% 11,5%  
Summa 1556 24,5% 29,5% 22,8% 23,3% 6,0% 48,4% 51,6% 11,5%

http://www.val.se