Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Mörbylånga-Kastlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mörbylånga-Kastlösa 1776 14,9% 24,1% 25,2% 35,8% 6,1% 48,0% 52,0% 3,9%  
Summa 1776 14,9% 24,1% 25,2% 35,8% 6,1% 48,0% 52,0% 3,9%

http://www.val.se