Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Runsbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Runsbäck 1561 14,0% 37,5% 20,9% 27,5% 6,0% 49,2% 50,8% 1,0%  
Summa 1561 14,0% 37,5% 20,9% 27,5% 6,0% 49,2% 50,8% 1,0%

http://www.val.se