Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Glömminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glömminge 519 13,5% 26,6% 25,8% 34,1% 5,2% 49,5% 50,5% 1,3%  
Summa 519 13,5% 26,6% 25,8% 34,1% 5,2% 49,5% 50,5% 1,3%

http://www.val.se