Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Algutsrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Algutsrum 1122 14,6% 37,3% 26,5% 21,6% 5,5% 50,8% 49,2% 1,7%  
Summa 1122 14,6% 37,3% 26,5% 21,6% 5,5% 50,8% 49,2% 1,7%

http://www.val.se