Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Sydöland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sydöland 862 8,6% 18,8% 24,2% 48,4% 4,1% 51,0% 49,0% 3,0%  
Summa 862 8,6% 18,8% 24,2% 48,4% 4,1% 51,0% 49,0% 3,0%

http://www.val.se