Val till kommunfullmäktige i Mörbylånga - Ålder och kön - Snäckstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snäckstrand 1346 12,5% 31,4% 26,4% 29,7% 5,4% 49,3% 50,7% 1,3%  
Summa 1346 12,5% 31,4% 26,4% 29,7% 5,4% 49,3% 50,7% 1,3%

http://www.val.se