Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 19 Skoftebyn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Skoftebyn N 1459 16,5% 36,4% 25,6% 21,5% 4,0% 51,7% 48,3% 4,5%  
Summa 1459 16,5% 36,4% 25,6% 21,5% 4,0% 51,7% 48,3% 4,5%

http://www.val.se