Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 27 Åsaka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Åsaka 1212 12,4% 29,5% 31,4% 26,8% 5,8% 52,2% 47,8% 2,1%  
Summa 1212 12,4% 29,5% 31,4% 26,8% 5,8% 52,2% 47,8% 2,1%

http://www.val.se