Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 20 Skoftebyn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Skoftebyn V 1660 14,3% 35,5% 22,3% 27,9% 7,3% 50,9% 49,1% 2,3%  
Summa 1660 14,3% 35,5% 22,3% 27,9% 7,3% 50,9% 49,1% 2,3%

http://www.val.se