Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 16 Karlstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1911 30,4% 24,0% 17,1% 28,5% 8,4% 47,9% 52,1% 7,3%  
Summa 1911 30,4% 24,0% 17,1% 28,5% 8,4% 47,9% 52,1% 7,3%

http://www.val.se