Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 26 Norra Björke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Norra Björke 405 14,8% 30,9% 26,9% 27,4% 7,7% 51,6% 48,4% 1,5%  
Summa 405 14,8% 30,9% 26,9% 27,4% 7,7% 51,6% 48,4% 1,5%

http://www.val.se